Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 157/631/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/383/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:
•    na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
•    na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
•    na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 18.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r. do godziny 15:00 w formie:
•    pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
•    elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-01-18 13:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 471
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-18 13:44:35