Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Starosta Lubaczowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie ( t. j.  Dz. U. 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2023 r. 

1.    Starosta Lubaczowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2023 r.
2.    W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
3.    Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 7 marca 2023 r. na:
–  adres Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 37 – 600 Lubaczów, ul. Jasna 1 ( drogą pocztową lub bezpośrednio w pok. 9 – Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 ( I piętro),
– e-mailem na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl 
4.    Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.
5.    W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Lubaczowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
Formularz zgłoszeniowy oraz zarządzenie dostępne w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2023-02-24 13:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
   data publikacji: 2023-02-24 13:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 526
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-24 13:20:58