Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

W dniu 20.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Powiatowo – miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej https://powiatlubaczowski.pl/ w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego:
- w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych
- drogą elektroniczną za pomocą ePUAP 
- na adres mailowy: m.pierog@powiatlubaczowski.pl 
- listownie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Wydział Oświaty i Spraw społecznych
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

do dnia 27.10.2021 r.

W załączeniu: oferta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Pieróg
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-10-20 12:55
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-20 13:04

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-10-20 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1259
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-20 13:09:55