Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 155/621/2023 z dnia 04-01-2023 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:
•    na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
•    na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego www.powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
•    na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 10-01-2023 r. do dnia 16-01-2023 r. w formie:
•    pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
•    elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Załączniki:
1)    projekt uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie;
2)    Wzór formularza zgłoszenia uwag i opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie;

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-01-10 14:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 198
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-10 14:29:50