Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Lubaczowskiego

Realizując obowiązek wynikający z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomoc prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz.  294), Starosta Lubaczowski  sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu nieodpłatnego poradnictwa na podstawie odrębnych przepisów świadczące w szczególności:
•    poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,
•    w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
•    w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•    w ramach interwencji kryzysowej,
•    dla bezrobotnych,
•    dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
•    z zakresu praw konsumenta,
•    z zakresu praw dziecka,
•    z zakresu praw pacjenta,
•    z zakresu ubezpieczeń społecznych,
•    z zakresu prawa pracy,
•    z zakresu prawa podatkowego,
•    dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

 

Lista nieodpłatnego poradnictwa podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku wystąpienia zmian danych, wykazanych  w liście, podmiot zobowiązany jest poinformować Starostę Lubaczowskiego o zaistniałych zmianach, zgodnie z załączonym formularzem.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-12-07 13:45

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-12-07 13:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1751
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 07:34:42