Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Informacja o wyniku przetargu

            Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - informuję, iż w dniu 17 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie został przeprowadzony piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Mickiewicza, składającej się z działek budowlanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6 wraz z udziałami w drogach wewnętrznych, oznaczonych jako działki nr: 5773/1 i 1464.

Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosiła:

L.p. Nr działki

Pow.

(w ha)

Cena wywoławcza brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (w zł)
1 1463/12  0,0987 61 422,20
2 5773/1- droga wew. 0,1831  
3 5773/9 0,1148 90 532,15
4 1464- droga wew. 0,2390  

      

            Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wniosła wymagane wadium na działki nr: 1463/12 i 5773/9 (wraz z udziałami w drogach wewnętrznych: działki nr: 5773/1, 1464) w łącznej kwocie: 15 195,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na sprzedaż działki nr 1463/12 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 1/8 części działki nr 1464 wyniosła 62 042,20 zł brutto.

W wyniku przetargu nabywcą działki nr 1463/12 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 1/8 części działki nr 1464 został Pan Zbigniew Hass.

Przetarg na sprzedaż działki nr 5773/9 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 1/8 części działki nr 5773/1 zakończył się wynikiem negatywnym – uczestnik przetargu nie zgłosił postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

Niniejsza informacja o wyniku przetargu została wywieszona na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:01
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 13:06

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 867
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 13:06:57