Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XXXII sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 25 marca 2021r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w trybie zdalnym).

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Lubaczowie

                           

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 4. Informacja Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego na temat podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu technicznego dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu lubaczowskiego.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Lubaczowie za 2020 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
 8. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 9. Złożenie informacji z działalności: Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie za 2020 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubaczowski za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.
 11. Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021r.
 12. Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
 13. Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony od dnia 01.05.2021r., pomieszczeń znajdujących się w suterenach budynku “D” o powierzchni 50,80 m2 oraz w suterenach budynku “I” o powierzchni 13,39 m2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz archiwum zakładowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.
 14. Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.      

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-11 09:44
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-11 09:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1712
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-11 09:44:46