Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 144/585/2022 z dnia 24-10-2022 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:
•    na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
•    na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego www.powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
•    na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 28-10-2022 r. do dnia 07-11-2022 r. w formie:
•    pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
•    elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Załączniki:
1)    projekt uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie;
2)    Wzór formularza zgłoszenia uwag i opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-10-28 13:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
   data publikacji: 2022-10-28 13:24
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
   ostatnia modyfikacja: 2022-10-28 13:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
   data publikacji: 2022-10-28 13:24
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
   ostatnia modyfikacja: 2022-10-28 13:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
   data publikacji: 2022-10-28 13:24
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
   ostatnia modyfikacja: 2022-10-28 13:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 194
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-28 13:26:15