Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nabycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa/ Powiatu Lubaczowskiego w drodze bezprzetargowej.
2. Załączniki do wniosku:
- dokumenty potwierdzające że przysługuje osobie roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
- odpis z księgi wieczystej wówczas, gdy wnioskodawca był poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
- umowa najmu na lokal mieszkalny, gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
- opłata skarbowa - nie podlega opłacie,

Sposób załatwienia sprawy - akt notarialny – podstawą do zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z rokowań.

Termin załatwienia sprawy - zgodnie z KPC – sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno-prawnym.

Uwagi:

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wymaga zgody wojewody.
Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu.
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Powiatu wymaga zgody Rady Powiatu.

Dokument do pobrania: wniosek

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-06-18 11:05
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 11:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1846
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-18 11:07:58