Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

W piątek 30 października 2020r. godz. 8:00 w trybie zdalnym rozpoczną się obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Informacja Starosty Lubaczowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019r.
 5. Podsumowanie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat za rok szkolny 2019/2020.
 1. Przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
 2. Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 3. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2021r.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XII/94/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. “Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” w ramach Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-26 08:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1398
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-26 08:31:35