Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu  27 lutego 2020r. o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Przedstawienie informacji o stanie środowiska w powiecie Lubaczowskim w 2018r.  w świetle badań  zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 7. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych za 2019r.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Oleszycach
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Oleszycach
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie utworzenia Technikum nr 1  w Oleszycach.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach: technik leśnik, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik organizacji reklamy, technik elektryk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich z Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkól w Oleszycach do Technikum nr 1 w Oleszycach
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach operator maszyn leśnych, elektryk z Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Oleszycach do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania do prowadzenia Technikum nr 1 w Oleszycach w drodze umowy Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji w Lubaczowie.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 w Oleszycach w drodze umowy Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji w Lubaczowie.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Technikum Uzupełniające wchodzących w skład Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do wykonania przebudowy dróg wojewódzkich nr 863, 865 oraz 867 na terenie Powiatu Lubaczowskiego.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 10:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1609
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 10:56:13