Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

LII sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się 23 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie Uchwały Nr LII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Lubaczowskiego za 2022 r.
 7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lubaczowskiego  za 2022 r.
 8. Przedstawienie przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubaczowskiego za 2022 r.
 9. Przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na terenie powiatu lubaczowskiego w  2022 r.
 10. Przedstawienie przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Korczowej informacji dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie powiatu lubaczowskiego w 2022 r.
 11. Przedstawienie przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie informacji dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie powiatu lubaczowskiego w 2022 r.
 12. Przedstawienie przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju informacji dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie powiatu lubaczowskiego w 2022 r.
 13. Przedstawienie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu lubaczowskiego za 2022 r.
 14. Przedstawienie przez Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu lubaczowskiego za 2022 r.
 15. Podjęcie Uchwały Nr LII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r.
 16. Podjęcie Uchwały Nr LII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2023 roku o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.
 17. Podjęcie Uchwały Nr LII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
 18. Podjęcie Uchwały Nr LII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie utworzenia Bursy oraz włączenia jej do Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
 19. Podjęcie Uchwały Nr LII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu  „ Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu  lubaczowskiego (I)” Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 20. Podjęcie Uchwały Nr LII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie najmu, dzierżawy i użyczenia lokali użytkowych, garaży i gruntów będących własnością Powiatu Lubaczowskiego.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy różne:

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubaczowski za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.

 1. Zakończenie obrad.                                  

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2023-02-17 10:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 312
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-17 10:06:54