Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lubaczowie pełni radca prawny Tomasz Stupak, w wymiarze 1/8 etatu. Strony przyjmowane są we wtorki od 11:30 do 16:30. ( Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, II piętro, pokój nr 5, tel 16 632 87 05 ).

     Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.


Do podstawowych zadań rzecznika  należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,        
 2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
 4. prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 5. współdziałanie z właściwymi  miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 6. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.
   
     W celu uzyskania porady prawnej należy zwrócić się osobiście do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub telefonicznie. Porady udzielane są bezpłatnie, po przedstawieniu sprawy przez konsumenta. Rzecznik prowadzi rejestr udzielonych porad prawnych.

    W sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów Powiatowy Rzecznik wszczyna postępowanie na podstawie pisemnych wniosków konsumentów. Wniosek powinien zawierać: dane konsumenta (imię, nazwisko i adres ), nazwę i adres przedsiębiorcy, przedmiot sprawy, opis stanu faktycznego, żądanie konsumenta. Do wniosku należy dołączyć kserokopie posiadanych dokumentów  (np.: paragonów, faktur ,umów, opinii …).
Powiatowy rzecznik Konsumentów udziela pomocy prawnej mieszkańcom powiatu lubaczowskiego. Adresy rzeczeników działających w innych powiatach lub miastach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-02-08 08:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-10 14:43

Wzory dokumentów do pobrania

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-02-08 08:01

Akty prawne do pobrania- stan na 1 stycznia.2021 r.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-02-08 08:01
 • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 08:06

Konsumencie sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc - https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-02-08 08:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2341
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-10 14:43:12