Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                                                       Lubaczów, dnia 21.11.2022 r.
 
                                                                                            OGŁOSZENIE

    Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 2000) 
                                                                                       Starosta Lubaczowski

zawiadamia, że postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych, których stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów, tj.:
1. położone w obrębie ewidencyjnym Huta Złomy gm. Narol:
- dz. nr 182 o pow. 2,0161 ha,
- dz. nr 136/3 o pow. 0,2514 ha,
2. położona w obrębie ewidencyjnym Chlewiska gm. Narol:
- dz. nr 82 o pow. 0,4214 ha,
3. położona w obrębie ewidencyjnym Mokrzyca gm. Lubaczów:
- dz. nr 41 o pow. 0,2865 ha,

nie może być rozpatrzone w terminie z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy. 


    Przyjęcie szczególnie skomplikowanego charakteru spraw i związane z tym przedłużenie terminu ich załatwienia przez organ wydający decyzję jest uzasadnione tym, że Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków ze względu na zlecenie map do celów prawnych, co wiąże się z wydłużonym terminem oczekiwania.
    Biorąc pod uwagę powyższe termin rozpatrzenia sprawy ustala się na dzień 23 stycznia 2023 r.

 

                                                                                                                                  STAROSTA

                                                                                                                            mgr Zenon Swatek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta - mgr Zenon Swatek
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-11-22 08:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta - mgr Zenon Swatek
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
   data publikacji: 2022-11-22 08:08
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
   ostatnia modyfikacja: 2022-11-22 08:09

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-11-22 08:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 90
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-22 08:09:05