Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ PRZEZ WŁAŚCICIELI KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO

Do czasowej rejestracji pojazdu niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o rejestrację czasową pojazdu
- dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawa własności)
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu - jeżeli była wydana
- świadectwo zgodności + oświadczenie o danych i informacjach niezbędnych do rejestracji,
- tablice rejestracyjne
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
- w przypadku rejestracji na podmiot prawny - KRS, REGON
- dokumenty celne (przy rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
- dokumenty przedkładane do rejestracji, sporządzone w języku innym niż polski, należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego

Czas oczekiwania na załatwienie sprawy ok. 30 minut.

Wysokość opłat:
- pojazd z poza terenu powiatu lubaczowskiego 178,50 zł + 2 zł opłata ewidencyjna
- pojazd z terenu powiatu lubaczowskiego (posiadający białe tablice rejestracyjne) - 80 zł +  1 zł opłata ewidencyjna
- pojazd z terenu powiatu lubaczowskiego (posiadający czarne tablice rejestracyjne) - 178,50 zł + 2 zł opłata ewidencyjna
- pojazd sprowadzony z zagranicy - 253,50 zł + 2,50 zł opłata ewidencyjna
- motorowery - 110 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna
- motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy) - 120zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna

Do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
- zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
- karta pojazdu - jeżeli była wydana
Czas załatwienia sprawy ok. 20 minut
Opłata w wysokości 72,50 zł + 1 zł  opłata ewidencyjna

Do wymiany dowodu rejestracyjnego niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu
- zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
- karta pojazdu jeżeli była wydana.
Czas załatwienia sprawy ok. 20 minut.
Opłata w wysokości 72,50 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

Do zmiany stanu faktycznego pojazdu niezbędne są następujące dokumenty: 
- wniosek o zmianie stanu faktycznego pojazdu
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu - jeżeli była wydana
- dowody własności nowych podzespołów (części numerowanych)
- zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas załatwienia sprawy ok.20 minut
Opłata w wysokości 72,50 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

Do wydania dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
- zaświadczenie z policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
- aktualne zaświadczenie z przeglądu technicznego, potwierdzającego ustanie przyczyny zatrzymania dowodu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas oczekiwania na załatwienie sprawy ok. 10 minut

Do wyrejestrowania pojazdu na stałe niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
- dowód rejestracyjny
- unieważnione tablice rejestracyjne
- karta pojazdu jeżeli była wydana
- zaświadczenie o złomowaniu pojazdu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas oczekiwania na załatwienie sprawy ok. 20 minut.
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Czasowe wycofanie z ruchu:
- wniosek o czasowym wycofaniu z ruchu
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu jeżeli była wydana
- tablice rejestracyjne

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o :
- 4 zł - od 3 do 12 miesiąca
- 2 zł - od 13 do 24 miesiąca
- 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ PRZEZ WŁAŚCICIELI KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-05-05 08:15
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-12 08:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1442
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-12 08:51:35