Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ PRZEZ WŁAŚCICIELI KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO

Do rejestracji pojazdu niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o rejestrację czasową pojazdu
- dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawa własności)
- dowód rejestracyjny
- świadectwo zgodności + oświadczenie o danych i informacjach niezbędnych do rejestracji,
- tablice rejestracyjne
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
- w przypadku rejestracji na podmiot prawny - KRS, REGON
- dokumenty celne (przy rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
- dokumenty przedkładane do rejestracji, sporządzone w języku innym niż polski, należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego

Czas oczekiwania na załatwienie sprawy ok. 30 minut.

Wysokość opłat:
- samochody  -160 zł
- motocykle, ciągniki rolnicze (przyczepy)  - 120 zł
- motorowery - 110 zł   
- z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego - 66,50 zł            
                                                      
 Do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
- zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas załatwienia sprawy ok. 20 minut
Opłata w wysokości 72,50 zł 

Do wymiany dowodu rejestracyjnego niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu
- zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas załatwienia sprawy ok. 20 minut.
Opłata w wysokości 54 zł  (z pozwoleniem czasowym -72,50 zł)

Do zmiany stanu faktycznego pojazdu niezbędne są następujące dokumenty: 
- wniosek o zmianie stanu faktycznego pojazdu
- dowód rejestracyjny
- dowody własności nowych podzespołów (części numerowanych)
- zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas załatwienia sprawy ok.20 minut
Opłata w wysokości 72,50 zł 

Do wydania dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
- zaświadczenie z policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
- aktualne zaświadczenie z przeglądu technicznego, potwierdzającego ustanie przyczyny zatrzymania dowodu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas oczekiwania na załatwienie sprawy ok. 10 minut

Do wyrejestrowania pojazdu niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
- dowód rejestracyjny
- unieważnione tablice rejestracyjne
- zaświadczenie o demontażu pojazdu
- dokument tożsamości (dowód osobisty)
Czas oczekiwania na załatwienie sprawy ok. 20 minut.
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Czasowe wycofanie z ruchu :
- wniosek o czasowym wycofaniu z ruchu
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne
- oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (dotyczy samochodu osobowego)
Opłata za czasowe wycofanie z ruchu pojazdu od 3,5 t na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł – samochodu osobowego na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł

Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o :
- 4 zł - od 3 do 12 miesiąca (dla samochodu osobowego od 4 do 12 miesiąca-4 zł)
- 2 zł - od 13 do 24 miesiąca
- 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

 

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ PRZEZ WŁAŚCICIELI KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO

Wzory wypełnienia wniosków

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20052
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 10:53:41