Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy - Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie - 1/8 etatu

Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru- Inspektor w Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru- Inspektor w Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru- Inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru- Inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru- Podinspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru- Podinspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Podinspektor w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Wymagania niezbędne:
1.posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów       OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne-Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - informacja o wynikach naboru

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - informacja o wynikach naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - 1/8 etatu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego ....

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - 1/8 etatu

posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. płac

Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. płac

Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. Rachunkowości

Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. Rachunkowości

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne podinspektor w wydziale finansowym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (stanowisko ds. Rachunkowości)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne podinspektor w wydziale finansowym starostwa powiatowego w Lubaczowie (stanowisko ds. Rachunkowości)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w wydziale finansowym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (stanowisko ds. Płac)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w wydziale finansowym starostwa powiatowego w Lubaczowie (stanowisko ds. Płac)

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Wyniki naboru na stanowisko - Sekretarz Powiatu Lubaczowskiego

Wyniki naboru na stanowisko - Sekretarz Powiatu Lubaczowskiego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Sekretarz Powiatu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Sekretarz Powiatu

Wyniki naboru na stanowisko - Główny specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Wyniki naboru na stanowisko - Główny specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego specjalisty w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Powiatu

3) Znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolity

Informacja o wyniku naboru

Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniający wymagania formalne - Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniający wymagania formalne - specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze-starszy inspektor w wydziale geodezji i gospodarki nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wyniki naboru na stanowisko - Starszy Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

Wyniki naboru na stanowisko - Starszy Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Starszy Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Starszy Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

Ogłoszenia 2019-2010

Ogłoszenia za lata 2019-2010

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-08 12:32
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 11:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9795
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-24 15:00:10