Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, WYKONYWANYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI

Podstawa prawna:
- art. 85, art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz .U. Nr 288, poz. 1696).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Projekt robót geologicznych,
3. Informacja o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty mają być wykonywane - tytuł prawny do terenu.

Opłata skarbowa:
Nie wymaga opłat skarbowych.

Uwagi

a) Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
1) sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;
2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.
b) zgłoszenia nie wymaga wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-02-08 09:34
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 09:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1692
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-08 09:41:51