Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

ZGŁOSZENIE BUDOWY/ PRZEBUDOWY/ROZBIÓRKI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.15.2021

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:

- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 wraz z przyłączem kablowym nn typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubaczów, ul. Księcia Leszka Białego na działkach o nr ewid. gruntów: 5536, 5545.

Informacja o dacie zgłoszenia: 25.03.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-09 12:14
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 12:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 841
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-09 12:32:46