Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 
Inwestor:   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w miejscowości Lubaczów ul. Szpitalna, na działkach o nr ewid. gruntów: 1654/5, 1654/4.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 16.09.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (po upływie 21 dni): 07.10.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 7:00 – 15:00 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,  tel. 16 632 87 22

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Łakomy
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-20 08:41
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-11 09:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-11 09:58:48