Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A.
                z siedzibą w Lublinie
                ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:

- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami elektroenergetycznymi do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubaczów zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubaczów 32”, na działkach nr ewid. gruntów: 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 577318, 5773/19, 5773/20, 5773/21, 5773/22, 5773/23, 5773/24, 5773/25, 5773/26, 5773/27, 1463/20, 1463/21, 1463/22, 1463/23, 1463/25, 1463/26 położonych w mieście Lubaczów

Informacja o dacie zgłoszenia: 09.07.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
 informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 30.06.2021 r.

 
           W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-05 08:47
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-05 08:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 859
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-05 08:48:10