Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Podstawa prawna:
•    art. 28, art. 33 ust. 1 i 4 ,art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),
•    art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
•    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego pokój: 20, 21, 22, 23, 24 (I piętro)

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (formularz do pobrania)

-  Załączniki do wniosku:
 
•    zgoda właściciela obiektu,
•    szkic usytuowania obiektu budowlanego
•    opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
•    opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
•    pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
•    w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
•    pełnomocnictwo do działania w imieniu inwestora.

Opłaty:
-  od pełnomocnictwa – 17,00 zł,
-  od decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – 36,00 zł
(nie dotyczy budynków mieszkalnych)

Zwalnia się z opłaty skarbowej:
•  jednostki budżetowe,
•  jednostki samorządu terytorialnego

Nie podlega opłacie skarbowej:
• dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
• w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie (I piętro, godz. 8-14)  Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Lubaczowie, ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów, na nr: 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Termin załatwienia sprawy:
Do 65 dni od daty złożenia wniosku (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Tryb odwoławczy :     
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ważność decyzji:     
Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli rozbiórka nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub rozbiórka została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-05-05 07:39
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-05 07:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1722
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 07:40:31