Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
                ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa linii kablowej n.n., wraz z przyłączami kablowymi n.n. i rozbiórka istniejącej linii napowietrznej n.n. w m. Lubaczów przy ulicy Szopena oraz ulicy Budowlanych na działkach o nr ewid. gruntów: 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1879/2, 1875/1, 1876/1, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1881/2, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 1910, 1911, 1912, 1891, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1938/1, 1932, 1908, 1909, 1906, 1907, 1904, 1903/1, 1903/2, 1901, 1902, 1899, 1900, 1898, 1897, 1895, 1896, 1880/2, 1881/3, 1879/3, 1883, 1880/1, 1890 w miejscowości Lubaczów, ul. Szopena, ul. Budowlanych.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 13.01.2021 r.
 Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.......................
 informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 11.02.2021 r.
Informacja o uzupełnieniu danych: 21.01.2021 r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 866
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:46:20