Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Doliny  na działkach o nr ewid. gruntów: 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 245, 631/2, 97, obręb ewid. Kowalówka oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 128, 129, 324, 325, 326, 327, 328  obręb ewid. Żuków

 
Informacja o dacie zgłoszenia: 15.02.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 08.03.2021 r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
a

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 829
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:48:12