Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział 
Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu PE dn 25 RC dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. gruntów: 4874, 4873, 4889/1 położonych w miejscowości Cieszanów, gmina Cieszanów.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 03.03.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.......................
informacja o braku wniesienia sprzeciwu:......................
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Huk
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-03-06 12:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 283
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-06 12:02:50