Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających skreślenie lub wpis do rejestru

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE oraz umów międzynarodowych.
2. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
3. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Kogo dotyczy
Posiadaczy zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

 
Czas realizacji
Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do rejestru
zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE oraz umów międzynarodowych.
Kopia dokumentu potwierdzająca legalność pochodzenia zwierząt.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt  26 zł. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie,
nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 142 z późn.zm.).
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 709/2010 z dnia 22.07.2010r.)
Ustawa  z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1827)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1257).


Dane urzędu

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19 albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny

Pon - pt   7:00  - 15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 10:29
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 10:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2552
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 10:30:45