Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia nieruchomości dokumentacją uproszczonego planu urządzania lasu. 2. Na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) oraz art. 217 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w oparciu o złożony wniosek z załączoną opłatą skarbową wydaje się wnioskodawcy zaświadczenie dotyczące objęcia nieruchomości dokumentacją uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzją starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną w przypadku sprzedaży nieruchomości znajdującej się na terenie powiatu lubaczowskiego.

Czas realizacji
Zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia, dowód opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek strony będącej osobą fizyczną lub osoba prawną – 17 zł, wydanie zaświadczenia na wniosek jednostek samorządu terytorialnego - bezpłatnie (część II pkt 21 oraz art. 7 pkt 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Na wydanie zaświadczenia nie służy zażalenie. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna
    Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.).
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).
    Ustawa z dnia 21 listopada 2014 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon.-pt. 7:00-15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1267
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:52:21