Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci wodociągowej, przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działkach o nr ewid. gruntów: 480, 746, 425/1 w miejscowości Nowy Dzików, gmina Stary Dzików.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 29.07.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:-
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 19.08.2022r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Huk
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-08-01 13:16
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 726
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-19 10:41:04