Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji tłocznej oraz przepompowni ścieków na działkach o nr ewid. gruntów: 1435/1, 2177, 2178, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 2179, 1454, 1455, 1456, 1457/2, 1458, 1459/1 w miejscowości Stary Dzików
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 22.09.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 13.10.2022r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Huk
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-09-23 11:06
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-21 07:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 366
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-21 07:56:18