Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1664R na działkach o nr ewid. gruntów: 235/3, 234, 233, 232, 231 w miejscowości Mokrzyca, Gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 25.11.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:-
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu:16.12.2021 r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy: 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-11-29 10:41
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-12-17 08:11

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 791
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-17 08:11:24