Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów.

Rodzaj inwestycji , jej adres :
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Słowackiego i Krasińskiego.  

Informacja o dacie zgłoszenia : 11.10.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu :

WYCOFANIE WNIOSKU - 19.10.2021r.


W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 7:00 – 15:00 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 16 632 87 22

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Łakomy
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-10-13 14:44
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 08:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-22 08:44:06