Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

dot. XVIII.

ZGŁOSZENIE BUDOWY/ PRZEBUDOWY/ROZBIÓRKI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM 

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.2.2023

 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

    ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 

Rodzaj inwestycji, jej adres:

- Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2  wraz z przyłączem kablowym nn 0,4kV typu YAKXS 4x33 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego na działkach o nr ewid. gruntów: 4321, 4897/13, 4897/14, 3226, 3227, 4323, 4320/60
położonych w miejscowości Cieszanów, gmina Cieszanów.

 

Informacja o dacie zgłoszenia: 11.01.2023 r.

 Informacja o wniesieniu sprzeciwu: - 

informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 02.02.2023 r.

 

 

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Andrzej Pliszka
    data publikacji: 2023-01-12 12:02
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-03 09:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-03 09:30:34