Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

  
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach o nr ewid. gruntów: 4577/2, 4577/1 położonych w Cieszanowie przy ul. Leśnej.  

Informacja o dacie zgłoszenia: 16.09.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (po upływie 21 dni) : 07.10.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 20), w godz. 7:00 – 15:00 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,  tel. 16 632 87 20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-20 08:52
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 10:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 881
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-08 10:38:36