Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 wraz z przyłączem gazu PE dn25 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. gruntów: 36/11, 36/24, 36/25, 36/37 położonych w miejscowości Dąbków, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 06.10.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 18.10.2022r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-10-10 08:02
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-19 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-19 09:57:56