Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
                 ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa linii kablowej nn w m-ci Cieszanów w ramach zadania:  „Przyłączenie budynku mieszkalnego i gospodarczego na działkach nr ewid. gruntów: 2164, 4301 w Cieszanowie,  przebiegającej przez działki nr ewid. gruntów: 4244/2, 4246, 4247, 4249, 4250, 4251, 4253, 4254, 4280/2, 4301, 4248 położonych w obrębie Cieszanów.”
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 03.03.2022r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 14.03.2022r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-03-03 09:26
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-14 12:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1170
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-14 12:07:46