Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu PE dn 25 RC do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. gruntów: 459/6, 459/5, 459/4 położonych w miejscowości Lisie Jamy przy ul. Nowej, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 27.04.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:-
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Wnioski i zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-05-04 07:31
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-05-22 09:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-22 09:23:29