Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony


Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- budowa elektroenergetycznego podziemnego przyłącza kablowego nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 do zasilenia budynku rekreacyjnego na działce nr 676/1 w miejscowości Nowe Brusno, gmina Horyniec-Zdrój.Budowa przyłącza kablowego będzie przebiegać przez działki:
•    powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0004 Nowe Brusno: 600/1, 605, 608/1, 620/1, 676/1, 4377/3,
•    powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0007 Polanka Horyniecka: 552/1, 559/1, 560/1, 570/1, 591/1, 4377/7, 4385.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 27.01.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 17.02.2023r.
 
 W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Wnioski i zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-01-30 13:57
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-22 15:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-22 15:00:07