Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Rodzaj inwestycji, jej adres:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka na działkach o nr ewid. gruntów: 426/1, 426/2, 429/1, 430/1, 430/2, 579, 435, 441, 443/1, 443/2, 443/3, 446/5, 446/3, 446/4, 446/2, 450, 446/1, 451, 454, 455, 456, 459/2, 459/1, 460, 465, 466/2, 469, 470, 475/3, 425 położonych w obrębie ewidencyjnym Gorajec, gm. Cieszanów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 15.04.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 06.05.2022r.

 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-04-19 10:44
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 08:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 945
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 08:33:18