Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.

Rodzaj inwestycji, jej adres:

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami  na działkach o nr ewid: 3216/13, 3216/12, 3216/11, 3216/10, 3216/8 położonych w m. Lubaczów, ul. Myśliwska.

Informacja o dacie zgłoszenia: 29.07.2021 r.
Postanowienie wzywające do uzupełnienia braków merytorycznych: 2.08.2021 r.
Uzupełnienie braków merytorycznych w projekcie budowlanym: 10.08.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 31.08.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

          Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 23.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-05 08:56
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 12:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1111
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-31 12:18:48