Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor : Młodowiec Bartłomiej zam. os. Jagiellonów 8/2, 37-600 Lubaczów

Rodzaj inwestycji , jej adres :Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 i długości 148,30 m oraz o średnicy 63 i długości 109 m, projektowanych na działkach o nr ewid. gruntów: 718/10, 718/9, 718/8, 718/7, 718/6, 718/5, 718/4, 718/3, 718/2, w Lubaczowie.  

Informacja o dacie zgłoszenia : 19.08.2021 r.
 Informacja o wniesieniu sprzeciwu:  
 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu : wniesiono sprzeciw w dniu 14.09.2021 r.

  
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 700 – 1500 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 16 632 87 22

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-20 12:33
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 07:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-15 07:52:01