Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Horyniec-Zdrój
                Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- rozbudowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego na działkach o nr ewid. gruntów: 2372, 2298/6, 2350/20 położonych w Horyńcu-Zdroju przy ul. Jana III Sobieskiego, gmina Horyniec-Zdrój w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej”.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 19.05.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 9.06.2022 r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-24 08:48
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-10 11:10

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 914
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-10 11:10:56