Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn63 wraz z przyłączami gazu PE100 SDR11 RC dn25 na działkach o nr ewid. gruntów: 404/2, 446/1, 459/1, 459/9, 460/4, 460/5, 460/6, 459/6 położonych w Lisich Jamach ul. Wspólna, gmina Lubaczów.  


Informacja o dacie zgłoszenia: 11.01.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:-
informacja o braku wniesienia sprzeciwu:  01.02.2022 r,
 
      W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-01-13 09:06
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 11:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 796
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-01 11:21:53