Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.63.2022 z dnia 7 listopada 2022 r.
 
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 wraz z przyłączem gazu PE dn25 RC na działkach o nr ewid. gruntów: 2127, 2126, 2717, 2716 położonych w Horyńcu-Zdroju przy ul. Legionów i ul. Godebskiego, gmina Horyniec-Zdrój.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 07.11.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu:28.11.2022r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-11-08 11:55
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-12-01 12:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 567
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 12:38:01