Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.20.2021 z dnia 09.04.2021 r.
 
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres:
-Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia PE dn 25 RC dla zasilania budynku handlowo-usługowego i usługowego na działkach o nr ewid. gruntów: 2289/1, 2289/2, 2227 w Horyńcu-Zdroju przy Al. Przyjaźni, gmina Horyniec-Zdrój.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 09.04.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:   -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 30.04.2021 r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 23.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-09 12:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 879
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-09 12:25:56