Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.27.2021 z dnia 21.05.2021 r.
 
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres:
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego, przyłączy kablowych, szaf kablowych, złącz licznikowych wolnostojących ZL-1 oraz rozbiórka odcinka istniejącej linii napowietrznej nieizolowanej na działkach o nr ewid. gruntów: 814, 815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827/1, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 21.05.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 11.06.2021 r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 23.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-19 10:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-19 10:17:25