Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 
    ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2  wraz z przyłączem kablowym nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego na działkach o nr ewid. gruntów: 4320/35, 4320/29, 4320/28, 4320/21, 4320/22, 4320/20, położonych w miejscowości Cieszanów, gmina Cieszanów.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 24.02.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:-
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 18.03.2023 r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-27 12:48
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-22 07:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 621
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 07:42:09