Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor:   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112,  38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 160 wraz z przyłączem gazu PE dn 63 RC do budynku handlowo-usługowego w miejscowości Lubaczów, na działkach o nr ewid. gruntów: 5410/65, 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5097/8, 2056/11.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 27.01.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:  -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (po upływie 21 dni): 17.02.2022r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 20), w godz. 7:00 – 15:00 w dni robocze strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 16 632 87 20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Łakomy
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-01-27 14:02
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 11:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 11:35:42