Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.83.2021
 
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach o nr ewid. gruntów: 547/22, 547/14, 547/18, 547/16, 547/17, 547/20 położonych w obrębie Lipsko, gm. Narol.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 08.11.2021r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu:  29.11.2021r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-11-10 09:20
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-29 08:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 826
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-29 08:42:00