Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub oświadczenie o cofnięciu zakazu wykonywania polowania
1.    Zgodnie z art. 27 b ust. 1 ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295  z późn. zm.) będący osoba fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej. Według art. 27b ust. 4 ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta nieodpłatnie poświadcza własnoręczność podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.

2.    Zgodnie z art. 48 pkt 7 ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.)  złożenie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność (nie przysługuje odszkodowanie) za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego.

Oświadcznie o zakazie wykonywania polowania

Czas realizacji
Oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub oświadczenie o cofnięciu zakazu wykonywania polowania przyjmowane są bez zbędnej zwłoki.

Wymagane dokumenty
Oświadczenie o zakazie wykonywana polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania złożone przed starostą.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295  z późn. zm.)

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
 ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon.-pt. 7:00-15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 10:39

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1753
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 10:39:04