Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie zezwolenia na odłów, odłów wraz z uśmiercaniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

    Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie zezwolenia na odłów wraz z uśmiercaniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę. Odstrzały redukcyjne i zastępcze zwierzyny mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.
    Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz.2033), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy zezwolenie.

Kogo dotyczy
Wnioskodawcy.

Czas realizacji
Zezwolenia są wydawane na  wniosek podmiotu  niezwłocznie, nie później jednak  niż w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia
  a. uzasadnienie wniosku.
  b. wskazanie uprawnionych do dokonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego.
  c. wskazanie miejsca odstawienia odłowionej zwierzyny lub odstrzelonej redukcyjnie.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty
Opłata skarbowa 82 zł. (na podstawie części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1044),
17 zł – pełnomocnictwo.

 

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia przysługuje odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

 

Podstawa prawna
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096).
    Ustawa z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz.2033).
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1044).

Dane Urzędu
 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
 Lubaczów ul. Jasna 1   37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700,  16/6328718

Numer faks

16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 09, I piętro.

 

Dni i godziny
Pon - pt 700-1500

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 10:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1496
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 10:09:42