Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Lubaczów
                ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów


Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2, 1034/2, 1038/5, 1038/4, 1038/3 położonych  w miejscowości Lisie Jamy ul. Lwowska, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 09.12.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: 
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 30.12.2021r.
 
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-12-10 14:23
  • zmodyfikował: Andrzej Pliszka
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-07 13:50

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 884
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-07 13:50:28